Budowanie Marki Pracodawcy

KIEDY TWOJA FIRMA ROZWIJA SIĘ TO ZAWSZE BĘDĄ DO TEGO POTRZEBNI LUDZIE. WARTO BUDOWAĆ MARKĘ PRACODAWCY, ABY PRACOWNICY ZNALI FIRMĘ I CHCIELI W NIEJ PRACOWAĆ, PONIEWAŻ SKRACA TO CZAS REKRUTACJI I OBNIŻA JEJ KOSZTY .

Sytuacja na rynku pracy często się zmienia, jednak nie zmienia to faktu, że zawsze warto troszczyć się o markę  filmy jako pracodawca (Employer Branding). Dobre opinie powodują, że to pracownicy chcą pracować w naszej firmie, a to przekłada się na znaczne obniżenie kosztów rekrutacji oraz skraca czas poszukiwania właściwych pracowników. Wynika to z tego, że pracownicy chcą pracować w firmie i często aplikują, a dzięki temu firma ma zawsze z kogo wybierać. 

Kiedy to robić?

Markę pracodawcy trzeba budować w systemie ciągłym, ponieważ dzięki temu ludzie wiedzą o tym jak firma podchodzi do rekrutacji, jakie ma zasady panujące wewnątrz, jak wspiera pracowników w rozwoju, jaką ma przygotowaną dla nich ścieżkę kariery itd. Kiedy przyjdzie chwila, że będzie potrzeba uruchomić rekrutację to łatiwej dotrzeć i znaleźć wartościowych dla firmy pracowników, ponieważ to oni obserwują działania firmy, albo sami ślą CV i są wstałym kontakcie z firmą.

Jak to robić?

W różny sposób, ponieważ budowanie Marki Pracodawcy jest działaniem marketingowym więc działania musza trafić do odpowiednich grup docelowych,  czy osób o różnych profilach osobowościowych. 

Dlatego forma w jaki sposób firma trafia do obecnych i potencjalnych pracowników musi być przemyślana, ułożona w strategię i konsekwentnie realizowana. 

KORZYŚCI:

Customer backing graphical user interface vesting period partnership client direct mailing growth hacking market social media release analytics. Learning curve first mover advantage value proposition startup beta incubator pitch crowdsource iteration burn rate. Influencer iPad incubator accelerator founders startup iPhone crowdfunding launch party.

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

SKRÓCIE

Dla kogo?
Dla firm rekrutacyjnych oraz większych firm, które rekrutują w systemie ciągłym. 

Korzyści:
– lepsze postrzeganie firmy na rynku pracodawców
– budowanie marki pracodawcy zarówno wśród praktyków Instytutu jak i poza nim
– możliwość budowania marki pracodawcy poprzez portal prowadzony przez Instytut
– możliwość budowania marki pracodawcy podczas warsztatów i szkoleń organizowanych w Instytucie jak i poza nim 

Czas trwania:
– zależny od formy usługi