IDEA

Ideę „Rób Dobro Razem z Nami” Waldek stworzył i zaczął rozwijać w 2017 roku.  Wzięła się z tego, że przez czas pracy w biznesie (od 2009 r.) zauważył, jak wiele dobrego wnosi działalność społeczna.

Społecznicy i Aktywiści,  rozwiązują wiele problemów, których nie widzą jednostki państwowe i lokalne organy władzy,  a m. in dlatego na te lokalne sprawy często nie są przeznaczane wystarczające środki.

Natomiast – tak jak i na całym świecie – doskonale w Polsce funkcjonują
inicjatywy oddolne – Stowarzyszenia i Fundacje, a ich działalność w naszym
społeczeństwie jest bardzo ważna.

MIEJSCE SPOŁECZNE

Bardzo dobry jest fakt, że wiele firm realizuje już działania dobroczynne tzw. Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jednak często są to większe firmy, a z obserwacji rynku Waldek wyciągnął wnioski, że często te średnie, a szczególnie małe firmy myślą, że nie maja do tego zasobów.

Dlatego powstał Instytut jako nie tylko IDEA, ale i MIEJSCE, które już samo w sobie mocno oddziaływuje na mieszkańców, miasto i województwo.

Instytut działa w trzech obszarach:

 • Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju –  skierowany jest na człowieka jako jednostkę,
 • Biznesu – skierowany do rozwoju firm,
 • Społecznym – skupia się na wspieraniu inicjatyw oddolnych oraz Organizacji Pozarządowych. 

PROBLEM i rozwiązanie

Edukacja formalna niestety nie jest doskonała i nie uczy nas wielu umiejętności, które powinna. Doskonalić trzeba się ciągle niezależnie od wieku, płci, czy statusu społecznego.

Instytut jest takim miejscem, gdzie każdy, niezależnie
od wieku, czy stanu zamożności może rozwijać się w wielu obszarach,
a szczególnie w tych, które uważa za ważne w jego obecnym okresie życia
i w jego indywidualnym procesie rozwoju. Dlatego Instytut jest miejscem
ogólnodostępnym i nie dla nas znaczenia, w której grupie się znajdujesz:
– pracowników,
– właścicieli,
– rodzin,
– studentów,
– kobiet,
– mężczyzn, …

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, kariery, umiejętności miękkich, sprzedaży, budowania relacji, rozwiązywania problemów, czy wielu innych części składowych rozwoju osobistego.

MAtematyka
dobroczynności

KAŻDE wsparcie ma znaczenie!
Dlaczego? 
Ponieważ działa tutaj matematyka, a mechanizm tego działania jest bardzo prosty:

 • 100 zł x 10 firm daje 1000 zł, a 100 zł x 20 firm to już 2000 zł, a zatem 100 zł x 50 firm to 5000 zł,
 • 200 zł zł 10 firm to 2000 zł, a 200 zł x 20 firm to już 4000 zł. natomiast 200 zł x 50 firm to już 10 tys zł.
 • te 100 zł jeżeli przemnożymy przez 12 miesięcy to jest to 1200 zł, a to wsparcie tylko od jednej małej firmy.
  Dalej, z innymi kwotami  jest tak samo 😉

Co zatem robimy?

Pierwsze lata (łącznie 5) działalności Instytutu to testowanie zarówno samej Idei
jak i rozwiązań dla rozwoju.

W tym czasie trwał remont  biura, w którym systematycznie wprowadzane są kolejne funkcjonalności, zgodne z założeniami. Powstają też nowe narzędzia, których potrzeby wynikły w trakcie tworzenia modelu funkcjonowania Instytutu. 

Zobacz czym jest Instytut – zarówno Idea jak i samo miejsce.

Co zrobiliśmy do tej chwili?

Instytut w ramach swojej działalności realizuje kilka bardzo ważnych działań społecznych:

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT

Każdego dnia w ramach praktyki lub wolontariatu w Instytucie, edukujemy
przyszłych pracowników oraz osoby, które myślą o założeniu swojej firmy w przyszłości.

Instytut to miejsce, gdzie wszyscy oni mogą w praktyczny sposób uczyć się – poza umiejętnościami twardymi – również bardzo potrzebnych w późniejszej pracy umiejętności miękkich – komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, asertywności, zarządzania zespołem.

Działania te mają na celu pomóc w odkryciu drogi zawodowej osobom stojącym przed jej  wyborem oraz zbudowanie mocnego fundamentu do późniejszej pracy.

Celem praktyki jest również zaznajomienie przyszłych pracowników z wartościami i zasadami panującymi w firmach, aby możliwie maksymalnie skrócić ich czas adaptacji po otrzymaniu pracy.

Od początku działalności – luty 2017  – w Instytucie praktykę (staż, wolontariat) odbyło ponad 150 osób (łącznie w tym czasie to więcej niż 50 000 godzin praktyki). 
Średnio każdego miesiąca praktykę realizuje ok. 10 – 15 osób, a docelowo liczba będzie zwiększana.

NASZE WYDARZENIA

W ramach codziennej działalności Instytutu Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju organizujemy wiele różnych wydarzeń, które mają inspirować oraz edukować w konkretnych obszarach. Są wśród nich wydarzenia okazjonalne oraz cykliczne:

 • Kluby Praktycznego Rozwoju Osobistego,
 • Warsztaty Aktorstwa i Wystąpień Publicznych,
 • Kluby Rozwoju Inteligencji Finansowej,
 • Program Twórca Kariery
 • Szkoła Przetrwania w Biznesie,
 • warsztaty Daj się zrekrutować!

W ramach naszej misji wydarzenia często są bezpłatne lub w bardzo niskich cenach logistycznych – najczęściej 10 -50 zł. Niektóre bardziej zaawansowane programy rozwojowe (najczęściej kilkumiesięczne) są w wyższych cenach, jednak zawsze jest to niewielka część normalnego – komercyjnego kosztu. 

WYCHOWANKOWIE

Pomysł na to działanie zrodził się na początku naszej działalności, ale żeby coś zrobić w tym obszarze musieliśmy poznać problem. Dotarliśmy do wychowanka domu dziecka  i podczas obozu szkoleniowo –
rozwojowego InCamp, przez tydzień pracowaliśmy z nim warsztatowo w ramach pilotażowego projektu zrównywania
szans na start w dorosłe życie (projekt ten będzie kontynuowany
w najbliższych latach  na szerszą skalę, po dopracowaniu go na podstawie wniosków i zaktualizowanych problemów które zostały zdiagnozowane).

DZiałalność społeczna i wolontariat

Szerzymy idee „społeczeństwa obywatelskiego” i uczymy działalności oddolnej. 

Głównie skupiamy się na edukacji odpowiedzialności społecznej oraz rozwijamy ideę wolontariatu. 

kolejnym celem jest utworzenie Centrum Wolontariatu oraz rozwój szkoleń i rekrutacji.

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Kolejnym głównym celem jest udostępnianie zasobów (lokalu, ludzi, narzędzi) Organizacjom Pozarządowym, które każdego dnia robią dobro i działają w różnych obszarach. Dążymy do tego, aby utworzyć w pełni profesjonalne Centrum NGO do obsługi Organizacji z całego Województwa Podkarpackiego.

W tym celu został wyodrębniony Instytut Społeczny jako idea i miejsce dla wspierania Organizacji Pozarządowych. 

DLACZEGO TO MA SENS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MIEJSCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EDUKACJA ON-LINE

W ramach działalności Instytutu, również edukujemy poprzez stronę – bloga, na którym dzielimy się inspiracjami, pomysłami, wnioskami. Te działania są całkowicie bezpłatne i zależy nam, aby działały i pomagały w szerokim zasięgu, który możemy uzyskać dzięki Internetowi. 

W kontekście biznesowym uczymy odpowiedzialności biznesowej oraz budowania wartościowych biznesów, które realnie mają wpływ na lokalne społeczności. 

 

 od 09.2017 r. do 12.2019 r. zorganizowaliśmy w Instytucie łącznie ponad
60 szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń, nie licząc Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. W większości były to bezpłatne szkolenia i warsztaty
(niektóre za bardzo symboliczną opłatą logistyczną np. 10, 20, 30 zł): Kluby
PRO, Program Twórca Kariery, Szkołę Przetrwania w Biznesie, Warsztaty
„Profesjonalna Obsługa Klienta”, Warsztaty „Przedstawiciel Handlowy”,
Warsztaty Negocjacyjne, certyfikowany Program „Daj się zrekrutować”,
spotkania „Przy kawie z …”,

 łącznie przeszkoliliśmy ponad 300 osób w Instytucie oraz ok. 500 osób
podczas różnych prelekcji na Rzeszowskich Uczelniach oraz w innych
miejscach,


 trzykrotnie zorganizowaliśmy w Instytucie Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości (w 2017, 2018 i w 2019 r). Łącznie to 33 szkolenia,
w których wystąpiło 33 prelegentów i uczestniczyło łącznie ponad 170
osób,
 uczymy ludzi tworzenia oraz przekazywania dobrych emocji, dlatego
zorganizowaliśmy już kilkukrotnie akcje „Darmowe Przytulanie
w Rzeszowie”, podczas której tuliliśmy się i rozdaliśmy przechodniom na
ulicach pamiątkowe „Certyfikaty Przytulasa” (ponad 7000 szt.). Celem
akcji jest uczenie ludzi życzliwości i pozytywnego nastawienia,
a certyfikaty mają przypominać im o codziennym dzieleniu się uśmiechem
i o dobrych emocjach,
 w ramach projektu z Urzędu Miasta przeszkoliliśmy ponad 1500 uczniów
w Rzeszowskich szkołach średnich w zakresie zapobiegania
przestępstwom majątkowym,
 współorganizowaliśmy trzykrotnie wydarzenia mówiące o przemocy
wobec kobiet w ramach ogólnoświatowej akcji One Billion Rising –
spotkania, edukację, debaty.,
 rozpoczęliśmy edukację w Rzeszowie związaną z prawidłowym
parkowaniem, aby zwiększyć świadomość kierowców o utrudnianiu
przejścia pieszym oraz osobom z niepełnosprawnościami. Projekt był
rozpoczęty jako „Święte krowy rzeszowskie”, a obecnie przerodził się
w „Społecznego Rzecznika Pieszych” i będzie kontynuowany wraz z innymi
organizacjami, które działają w obszarach niepełnosprawności, seniorów.

W 2020 roku poza kontynuacją dotychczasowych działań planujemy
również:

 akcje i rekrutacje budujące świadomość i postawy Wartościowego
Pracownika. Działania te będą prowadzone zarówno w Instytucie jak i na
Uczelniach,
 edukację społeczeństwa w zakresie rozwoju inteligencji finansowej,
 edukację dotyczącą zapobiegania przestępstwom ekonomicznym,
 wolontariat lokalny i ogólnopolski,

 edukację o podstawowych wartościach ludzkich, komunikacji, zaradności
w szkołach i na uczelniach,
 edukację i wsparcie dla wychowanków domów dziecka celem zrównania
ich szans na start w dorosłe życie,
 wsparcie logistyczne i osobowe dla innych organizacji pozarządowych
(Centrum Organizacji Pozarządowych), a w szczególności tych lokalnych,
w postaci udostępniania lokalu, szkoleń dla wolontariuszy, pomocy przy
marketingu i organizowanych akcjach oraz wsparcie przy rekrutacjach do
wolontariatu (Centrum Wolontariatu),
 inne działania edukacyjne.
W br. nadrzędnymi celami działalności Instytutu będą:
– rozwój projektu zrównywania startu w dorosłe życie dla wychowanków
domów dziecka – zbiórka funduszy, uruchomienie cykli szkoleń, wsparcia
mentalnego oraz pomoc w znalezieniu pracy,
– uruchomienie Centrum Wolontariatu, które będzie promować ideę
wolontariatu i działalności Organizacji Pozarządowych, a jego celem
będzie łączenie wolontariuszy z Organizacjami,
– przygotowanie do uruchomienia (marketing, zebranie środków
finansowych) na utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych –
miejsca, gdzie organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z zasobów
i narzędzi do wykonywania swoich działań społecznych,
– przygotowanie i wdrożenie projektu podziału mikro grantów dla
Organizacji Pozarządowych na realizację drobnych działań lokalnych
zgodnych z ich celami statutowymi,
– organizacja Konferencji promującej działalność społeczną firm oraz
liderów (działaczy). W naszym regionie działania Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (CSR) są mało znane, a wiele firm nie zwraca
uwagi na konieczność takich działań dla rozwoju lokalnych społeczności
i świadomości społecznej.
Ideą Instytutu jest udostępnianie społeczeństwu edukacji zarówno w obszarze
pracy etatowej (kariery), biznesu, rozwoju osobistego i w wielu innych
obszarach, możliwie bezpłatnie lub w bardzo niskich kwotach. Do tego łączymy
ludzi, uczymy rozwiązywania problemów oraz bycia wartościowym i dobrym
człowiekiem (partnerem, pracownikiem, szefem, rodzicem, dzieckiem), a dzięki
temu każdy zyskuje wiele nowych możliwości.
Inspirujemy do zmiany na lepsze.
Hasło, które odzwierciedla jedną z nadrzędnych naszych zasad jest
Jesteśmy nauczycielami drugiego kroku – pierwszy należy do Ciebie.

Dlaczego warto wspierać nasze działania pokazuję na grafice, ponieważ
wizualnie łatwiej jest mi przedstawić działający tutaj mechanizm.

Dlaczego to ma sens? Ponieważ posiadam 25 lat doświadczeń w wielu obszarach,
pracy, biznesu, problemów, rozwiązań, rekrutacji, rozwoju, wsparcia,
działalności społecznej, szkoleń itd. i chcę się tym dzielić, aby zmieniać
świadomość ludzi oraz ulepszać otaczający nas świat.
Ogrom naszych działań dobroczynnych i społecznych generuje również pewne
koszty, które ja, jako przedsiębiorca i osoba zarządzająca umiem ograniczyć do
minimum, jednak nie ma możliwości ograniczyć ich całkowicie do zera.
Praktycznie większość naszej działalności to wolontariat (ja

Dlaczego to ma sens? Ponieważ posiadam 25 lat doświadczeń w wielu obszarach,
pracy, biznesu, problemów, rozwiązań, rekrutacji, rozwoju, wsparcia,
działalności społecznej, szkoleń itd. i chcę się tym dzielić, aby zmieniać
świadomość ludzi oraz ulepszać otaczający nas świat.
Ogrom naszych działań dobroczynnych i społecznych generuje również pewne
koszty, które ja, jako przedsiębiorca i osoba zarządzająca umiem ograniczyć do
minimum, jednak nie ma możliwości ograniczyć ich całkowicie do zera.
Praktycznie większość naszej działalności to wolontariat (ja również nie
pobieram wynagrodzenia za zarządzanie Stowarzyszeniem), lecz zawsze
pozostaną pewne stałe koszty działalności, a czasami dochodzą również
zmienne.
Obecnie sam Instytut przechodzi remont i dostosowanie lokalu do założonych
funkcjonalności. Obecnie – po dwóch latach działalności udało się docieplić
i wygłuszyć ściany wewnątrz oraz wydzielić ściankami działowymi kilka
pomieszczeń. Wcześniej było to jedno pomieszczenie o powierzchni 110 m2
z jedną ubikacją. Obecnie jest jedno pomieszczenie na rekrutacje (ew. małe

spotkania grup roboczych praktykantów), drugie pomieszczenie (dodatkowo
wygłuszone) jako małe studio do nagrywania wywiadów oraz szkoleń audio,
scena do prowadzenia szkoleń, czy nagrywania materiałów edukacyjnych
w formie wideo, korytarz, który oddziela resztę pomieszczeń od wejścia z ulicy
i małą recepcję. Pozostała przestrzeń to część szkoleniowa, którą trzeba
wykończyć wraz w ubikacjami, które trzeba wykończyć, oraz małym aneksem
kuchennym, który właśnie powstaje.
Do tej pory z trakcie naszej działalności (od 03.2017) Instytut otrzymał od biznesu
ponad 35 000 zł wsparcia, dzięki któremu mogliśmy utrzymać lokal, w którym
odbywają się wolontariat, praktyki, szkolenia i inne akcje, rozpocząć jego
remont, oraz wykonać wiele dobrych rzeczy dla naszej lokalnej społeczności.
Aby funkcjonować i rozwijać przedstawione wyżej założenia i zadania potrzeba
środków finansowych, dlatego zwracam się z prośbą i propozycją wsparcia
remontu i rozwoju Instytutu do Waszej Firmy.